khám sức khỏe lưu động

tin tức về khám sức khỏe lưu động mới nhất

Doanh nghiệp mang cả bệnh viện về khám sức khỏe cho nhân viênicon
Sức khỏe04/06/20190

Doanh nghiệp mang cả bệnh viện về khám sức khỏe cho nhân viên

Hình thức khám sức khỏe lưu động giúp doanh nghiệp lớn, ở các tỉnh xa đảm bảo quyền lợi của người lao động và chất lượng khám chữa bệnh.