Khan Hiếm Rau Sạch

Cập nhập tin tức Khan Hiếm Rau Sạch

Trong 3 ngày qua TP Vinh thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, siết chặt việc ra đường, người dân tự tìm cách giúp nhau chia từng bó rau lúc nửa đêm.