khát vọng Việt Nam

tin tức về khát vọng Việt Nam mới nhất

“Tựa cổ phần hóa” – góp phần giải pháp cho phát triển Việt Namicon
Tiêu điểm24/12/20180

“Tựa cổ phần hóa” – góp phần giải pháp cho phát triển Việt Nam

Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” trên Tuần Việt Nam của VietNamNet đã mở ra cơ hội cho các cá nhân góp sức giúp khát vọng Việt Nam hùng cường có cơ may thành hiện thực. Tôi hi vọng, nói ra có người nghe và thực hiện.