khóa học làm cha mẹ

tin tức về khóa học làm cha mẹ mới nhất

1 năm - 1500 phụ huynh đi học ‘Nghề Làm Cha Mẹ’icon
Giáo dục23/07/20190

1 năm - 1500 phụ huynh đi học ‘Nghề Làm Cha Mẹ’

Ngày 20/7/2019, Cộng đồng “Nghề Làm Cha Mẹ” -dự án do Tập đoàn giáo dục Edufit khởi xướng- tổ chức buổi tổng kết, nhìn lại hành trình một năm đã qua, đồng thời đưa ra kế hoạch phát triển cho năm học 2019 - 2020.