khóa tài khoản Twitter

Cập nhập tin tức khóa tài khoản Twitter

Sau khi Twitter thông báo sẽ thu phí 7,99 USD với những người dùng muốn có tick xanh, hàng loạt người nổi tiếng đã đổi tên trên mạng xã hội này thành “Elon Musk”, như một động thái “ngầm phản đối”.