221
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
1227735
Quy định lĩnh vực hoạt động của các Tổ chức KHCN
0
Article
null
Quy định lĩnh vực hoạt động của các Tổ chức KHCN
,

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (gọi chung là tổ chức KHCN). 

Mô tả ảnh.
 

"Từ ngày 15/9, các tổ chức KHCN do cá 
nhân thành lập sẽ hoạt động trong các 
lĩnh vực do thủ tướng quy định"
(Ảnh minh hoạ)

Thủ tướng Chính Phủ, ngày 24/7, đã kí quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực hoạt động khoa học, trên cơ sở đó các cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009. Theo quyết định này, các cá nhân sẽ được lập các tổ chức KHCN tại 7 lĩnh vực gồm: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; khoa học nhân văn; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược và sức khỏe; khoa học nông nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ. 

Quyết định cũng nêu rõ: Cá nhân thành lập tổ chức KHCN phải chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức KHCN do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật KHCN, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan.

Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức KHCN.

Bộ KHCN và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các tổ chức KHCN do cá nhân đã thành lập để hướng dẫn đăng ký lại theo Danh mục và thủ tục quy định.

Đồng thời, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hướng dẫn đăng ký lại đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng chức năng và thẩm quyền; thu hồi Giấy chứng nhận và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập có vi phạm trong hoạt động.

  • Mai Hà

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,