Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước 2019 vừa được Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội cho thấy: Dư nợ công đến 31/12/2019 là hơn 3,32 triệu tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là 88.197 tỷ đồng, tương đương 2,73%.

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước 2019 vừa được Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội cho thấy: Dư nợ công đến 31/12/2019 là hơn 3,32 triệu tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là 88.197 tỷ đồng, tương đương 2,73%.

Mức tăng này thấp hơn đáng kể so với mức tăng năm 2018 (tăng so với năm 2017 là 159.117 tỷ đồng, tương đương 5,18%), cho thấy những biện pháp kiểm soát nợ công của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn