Hầu hết các dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành Công Thương chưa có chuyển biến rõ rệt, vẫn trong tình trạng khó khăn về tài chính và hoạt động thua lỗ, chậm phục hồi.

Ngày 23/11/2016, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó, giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể về thực trạng, mức độ thiệt hại, khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn