không chọn người nhà

tin tức về không chọn người nhà mới nhất

Mù mờ chọn người tài: Thế nào là vụ trưởng, thứ trưởng giỏi?icon
Chính trị14/09/20160

Mù mờ chọn người tài: Thế nào là vụ trưởng, thứ trưởng giỏi?

Một vụ trưởng, thứ trưởng chất lượng cao là như thế nào, chúng ta chưa lượng hóa được thì làm sao tuyển dụng, trọng dụng?