Tính đến ngày 6/10, Bộ Tài chính đã nhận được 9 văn bản từ các bộ, ngành đề nghị trả lại kế hoạch vốn với tổng giá trị là 8.054 tỉ đồng.

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-1

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-2

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-3

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-4

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-5

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-6

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-7

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-8

Không giải ngân được, 9 bộ, ngành xin trả lại 8.054 tỉ đồng-9

 

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn