không hài lòng

tin tức về không hài lòng mới nhất

Giám đốc bệnh viện biết bệnh nhân không hài lòng qua…điện thoạiicon
Sức khỏe20/05/20180

Giám đốc bệnh viện biết bệnh nhân không hài lòng qua…điện thoại

Thay vì phải trích xuất dữ liệu từ các phòng ban thì nay giám đốc các bệnh viện ở TP.HCM sẽ biết được phản ánh không hài lòng của người bệnh qua...điện thoại.