không không

tin tức về không không mới nhất

MƠ GÌ HỠI GIÓ ĐÊM SÂUicon
Thơ29/09/20180

MƠ GÌ HỠI GIÓ ĐÊM SÂU

Cõi đời bể khổ mênh mông/ Tìm vui sắc sắc không không cõi mình.