không lắp đèn chiếu sáng ở cao tốc

Cập nhập tin tức không lắp đèn chiếu sáng ở cao tốc

Đường cao tốc không lắp đèn chiếu sáng mà chỉ sử dụng thiết bị phản quang để dẫn đường cho tài xế nhằm tránh lóa mắt khi đèn đường tán xạ ánh sáng.