không quân vận tải

tin tức về không quân vận tải mới nhất

Đoàn bay 919 - kết nối lịch sử và hiện tạiicon
VEF17/04/20190

Đoàn bay 919 - kết nối lịch sử và hiện tại

Trung đoàn Không quân vận tải 919 đã viết nên trang sử hào hùng suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thời bình ngày nay, Đoàn bay 919 tiếp tục tạo nên những mốc son mới với việc làm chủ công nghệ, phụng sự đất nước.