Khổng Tử

tin tức về Khổng Tử mới nhất

Văn Miếu nào ở nước ta không thờ Khổng Tử?icon
Khoa học04/02/20170

Văn Miếu nào ở nước ta không thờ Khổng Tử?

Trong số các Văn Miếu đã được xây dựng có một nơi không thờ Khổng Tử mà thờ Sĩ Nhiếp, ông tổ Hán học ở nước ta.