Khu công nghiệp Chu Lai

tin tức về Khu công nghiệp Chu Lai mới nhất

Thủ tướng chỉ ra 6 bài học thành công của Chu Laiicon
Chính trị24/03/20190

Thủ tướng chỉ ra 6 bài học thành công của Chu Lai

Thủ tướng đặt vất đề tại sao Chu Lai thành công, điều gì cần rút ra từ câu chuyện này, kể cả những bài học thực tiễn, những tư duy chiến lược cần đúc rút.