khu đô thị vệ tinh

tin tức về khu đô thị vệ tinh mới nhất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạcicon
Dự án14/07/20190

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

- Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, tỷ lệ 1/2000, nay là phân khu 1/2000 Khu Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.