Khu kinh tế Vân Đồn

tin tức về Khu kinh tế Vân Đồn mới nhất

Không thành đặc khu, Vân Đồn muốn xin cơ chế đặc thùicon
Đầu tư08/06/20190

Không thành đặc khu, Vân Đồn muốn xin cơ chế đặc thù

Kế hoạch do UBND tỉnh Quảng Ninh mới ban hành nêu rõ, tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư vào khu kinh tế Vân Đồn giai đoạn 2019 – 2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng.