khủng hoảng thương mại

tin tức về khủng hoảng thương mại mới nhất

Bị Mỹ cô lập, Huawei có hết cửa, bó tay ngồi chờ?icon

Bị Mỹ cô lập, Huawei có hết cửa, bó tay ngồi chờ?

Trong gần hai chục năm qua, Trung Quốc dựng lên một bức tường kỹ thuật số giữa họ với phần còn lại của thế giới.