kiểm duyệt thông tin

tin tức về kiểm duyệt thông tin mới nhất

Ấn Độ muốn kiểm duyệt nội dung "bất hợp pháp" trên mạng xã hộiicon

Ấn Độ muốn kiểm duyệt nội dung "bất hợp pháp" trên mạng xã hội

Trước những tác động tiêu cực rất lớn đến từ tin tức giả và thông tin sai lệch trên Facebook, Whatsapp - Ấn Độ đang soạn thảo các quy tắc để giám sát mạng xã hội.