kiểm sát viên

tin tức về kiểm sát viên mới nhất

Điều kiện để trở thành kiểm sát viênicon
Hồi âm14/01/20190

Điều kiện để trở thành kiểm sát viên

Để trở thành kiểm sát viên thì cần phải theo học những nơi nào, điều kiện ra sao?