kiểm soát đặc biệt

tin tức về kiểm soát đặc biệt mới nhất

Đau đầu với chất tạo nạc trong gà Mỹ, bò Úcicon
Kinh Doanh24/03/20160

Đau đầu với chất tạo nạc trong gà Mỹ, bò Úc

Một số nước đã cấm nhập khẩu thịt Mỹ, Úc vì tồn dư chất cấm ractopamine.