kiểm soát rủi ro

tin tức về kiểm soát rủi ro mới nhất

Trung tâm dữ liệu Viettel IDC được cấp Báo cáo về kiểm soát rủi ro SOC 1,2,3 type IIicon
Công nghệ26/05/20210

Trung tâm dữ liệu Viettel IDC được cấp Báo cáo về kiểm soát rủi ro SOC 1,2,3 type II

Các trung tâm dữ liệu của Viettel IDC được cấp 3 loại báo cáo kiểm soát SOC 1,2,3 cấp độ 2 (Type II) bởi Control Case - Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu thế giới.