kiểm soát viên ngủ gật

tin tức về kiểm soát viên ngủ gật mới nhất

Vụ kiểm soát viên không lưu ngủ gật: Kỷ luật hàng loạt cán bộicon

Vụ kiểm soát viên không lưu ngủ gật: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa xử lý hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ kiểm soát viên không lưu ngủ gật.