Kiểm Soát Xe Cá Nhân

Cập nhập tin tức Kiểm Soát Xe Cá Nhân

10 năm tới, TP.HCM dự kiến sẽ chi gần 400.000 tỷ đồng đề phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân.