kiểm toán BOT

tin tức về kiểm toán BOT mới nhất

Phí BOT: Dân không biết, quản lý cũng tù mùicon

Phí BOT: Dân không biết, quản lý cũng tù mù

Chia sẻ tại bàn tròn trực tuyến về BOT, chánh thanh tra Bộ KHĐT Trần Kỳ Sơn đã nhấn mạnh sự không minh bạch từ cơ chế đến cách thức thực hiện các dự án BOT hiện nay.