kiểm toán ngân sách

tin tức về kiểm toán ngân sách mới nhất

Kiểm toán các gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19icon
Tài chính27/07/20200

Kiểm toán các gói hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19

Tới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ tập trung đánh giá việc điều hành ngân sách nhà nước năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19; đồng thời, tăng cường kiểm toán các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.