kiểm toán viên

tin tức về kiểm toán viên mới nhất

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chịu nhiều sức ép, bị nhờ vả, xin xỏicon
Đầu tư01/03/20190

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Chịu nhiều sức ép, bị nhờ vả, xin xỏ

“Là Tổng Kiểm toán Nhà nước, bản thân tôi cũng chịu nhiều sức ép. Ví dụ gặp bạn bè, anh em, cấp trên, người quen họ cũng nhờ tôi bỏ hay giảm nhẹ kết quả kiểm toán,... ”, ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước, chia sẻ.