kiểm tra bộ ngành

tin tức về kiểm tra bộ ngành mới nhất

'Ông bộ trưởng tôi cũng bộ trưởng, sao phê bình tôi'icon
Chính trị02/01/20170

'Ông bộ trưởng tôi cũng bộ trưởng, sao phê bình tôi'

Có những bộ có ý kiến: “Ông là Bộ trưởng, tôi cũng là Bộ trưởng, sao ông phê bình tôi”. Tôi nói: “Tôi không phê bình, tôi truyền đạt ý kiến của Thủ tướng".