kiểm tra chuyên ngành.

tin tức về kiểm tra chuyên ngành. mới nhất

Khôn khéo cài cắm, cắt cái này đẻ thêm cái khácicon
Đầu tư16/01/20190

Khôn khéo cài cắm, cắt cái này đẻ thêm cái khác

Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018 đã “cuốn phăng” nhiều điểm nghẽn về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính rườm rà gây cản trở; tuy nhiên, về cơ bản vẫn mang nặng tính hình thức.