kiểm tra tài sản

tin tức về kiểm tra tài sản mới nhất

Kiểm tra, giám sát tài sản của người nhà quan chứcicon

Kiểm tra, giám sát tài sản của người nhà quan chức

Việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý, cả vợ hoặc chồng và con chưa thành niên của họ sẽ được kiểm tra, giám sát.
 
Bộ Chính trị quy định kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạoicon

Bộ Chính trị quy định kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo

Chống tham nhũng
27/05/2017

Khoảng 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản.