kiến quân đội

tin tức về kiến quân đội mới nhất

Khả năng tàn sát đáng sợ của kiến 'quân đội'icon

Khả năng tàn sát đáng sợ của kiến 'quân đội'

Kiến quân đội hay kiến lê dương là tên gọi chung dành cho hơn 200 loài kiến khác nhau trên thế giới, sở hữu đặc tính chung là vô cùng hiếu chiến và có khả năng tàn sát đáng sợ.