kim ngạch xuất khẩu,Tiến không lùi: Gia tăng tốc độ, bứt phá 2019
 
 

kim ngạch xuất khẩu

tin tức về kim ngạch xuất khẩu mới nhất

Tiến không lùi: Gia tăng tốc độ, bứt phá 2019icon
Tài chính16/02/20190

Tiến không lùi: Gia tăng tốc độ, bứt phá 2019

 2018, kinh tế Việt Nam đạt được nhiều mốc kỷ lục. Theo Tổng cục Thống kê, GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây. Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện.