kinh tế địa phương

tin tức về kinh tế địa phương mới nhất

Từ hai cánh én báo tin vuiicon
Tiêu điểm04/01/20190

Từ hai cánh én báo tin vui

Các bộ làm kinh tế ngành, qui hoạch ngành, kế hoạch ngành trong phạm vi cả nước nhưng đã bị chia ra thành từng khúc rời rạc trong các nền kinh tế địa phương để rồi phải cơ cấu lại tất cả.