kinh tế kế hoạch

tin tức về kinh tế kế hoạch mới nhất

“Ông Đỗ Mười là người đặc biệt quyết đoán”icon
Tiêu điểm03/10/20180

“Ông Đỗ Mười là người đặc biệt quyết đoán”

“Ông Đỗ Mười là người đặc biệt quyết đoán trong việc làm theo nghị quyết của Đảng. Những gì Đảng đã quyết và giao, ông làm rất triệt để”.