kinh tế nền tảng

tin tức về kinh tế nền tảng mới nhất

Hai năm, 10 lần dự thảo nghị định, mô hình mới cứ phải chờ lâuicon
Đầu tư11/09/20190

Hai năm, 10 lần dự thảo nghị định, mô hình mới cứ phải chờ lâu

Theo các chuyên gia, để có “đường” cho kinh tế chia sẻ, cho các mô hình kinh doanh mới, cần có các cơ chế, chính sách được xây dựng một cách cụ thể hóa.