221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
861522
1/1/2007, hoàn thành văn bản pháp luật theo yêu cầu WTO
1
Article
null
1/1/2007, hoàn thành văn bản pháp luật theo yêu cầu WTO
,

(VietNamNet) - Thủ tướng Chính phủ có Công văn 1791/TTg-QHQT ý kiến chỉ đạo các Bộ: Thương mại, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin, Bưu chính - Viễn thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số công việc trước mắt ngay khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO.

Soạn: HA 948039 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết gia nhập WTO.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Bưu chính - Viễn thông sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin bằng ngân sách Nhà nước phù hợp với cam kết của ta và các quy định của WTO.

Bộ Tài chính tiến hành sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về trị giá tính thuế hải quan, theo nội dung và thời hạn đã cam kết với các đối tác. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn chỉnh dự thảo và tiến hành các thủ tục trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về kiểm dịch thực vật. Các văn bản phải hoàn thành trước ngày 1/1/2007.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình Chủ tịch nước và Quốc hội xem xét, phê chuẩn các văn kiện gia nhập WTO.

Cụ thể, chậm nhất vào ngày 13/11, Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất báo cáo trình ra Quốc hội xem xét, phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO và các văn kiện kèm theo, dự thảo tờ trình của Chính phủ gửi Chủ tịch nước để báo cáo Thường trực Chính phủ; Bộ Tư pháp hoàn thành dự thảo Nghị quyết Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO và các văn kiện kèm theo, trình Thường trực Chính phủ, cùng với báo cáo vừa nêu trên của Bộ Thương mại. 

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Thương mại báo cáo về phương án tổ chức và hoạt động của phái đoàn đại diện của Việt Nam bên cạnh WTO, theo chỉ đạo ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Thương mại họp báo và công bố toàn văn các cam kết về thuế quan, dịch vụ và các cam kết đa phương bằng tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 15/11/2006. Trước mắt, các văn kiện cam kết bằng tiếng Anh phải được công bố chậm nhất vào ngày 7/11/2006.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,