221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1072822
Thủ tướng: Tập trung kiềm chế lạm phát trong năm 2009
1
Article
null
Thủ tướng: Tập trung kiềm chế lạm phát trong năm 2009
,
6/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Chỉ thị 723/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

Mô tả ảnh.
Xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để bảo đảm cung ứng hàng hóa với giá cả hợp lý. (Ảnh minh họa)
Thủ tướng đã chỉ rõ nhiệm vụ của năm 2009 là tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kiếm chế lạm phát, phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2009 tăng 7 - 7,5%.
 
Muốn vậy, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu để giảm tỷ lệ nhập siêu.
 
Đồng thời, cần tăng cường kiểm soát thị trường, tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt các hàng hóa là đầu vào của sản xuất và tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu phải huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giải ngân nhanh các nguồn đầu tư phát triển, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu. Trong đó, cần tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, các công trình có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2009.

Thủ tướng ra nhiệm vụ phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, triển khai và thực hiện đồng bộ Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo quy định, trong tháng 9/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, để Chính phủ trình Quốc hội.

(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,