221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1114886
Phương án tăng giá điện: tăng mạnh đối với điện sinh hoạt
1
Article
null
Phương án tăng giá điện: tăng mạnh đối với điện sinh hoạt
,

  - Để thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện áp dụng  giai đoạn 2009-2012, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng các phương án điều chỉnh giá điện trình Bộ Công Thương. Mức giá bán điện bình quân năm 2009 là 1.017 đồng/kwh và đến 2012 sẽ là 1.125 đồng/kwh.

Điện cho sản xuất sẽ tăng ít. Nguồn ảnh: Nhà máy thép Đình Vũ

Đối với giá điện sinh hoạt, theo đề xuất của EVN, có hai phương án giá cho 100 kwh đầu tiên. Phương án 1 giữ nguyên cả 100 kwh điện cho bậc thang đầu tiên với mức giá đề xuất là 750 đồng/kwh, tức là tăng 36% so với mức giá 550 đồng/kwh điện hiện hành. Phương án 1 có tổng cộng 6 bậc thang và các nấc tăng còn lại bình quân là 16% so với giá hiện hành.

Phương án 2 là tách 50 kwh đầu tiên với mức giá là 700 đồng/kwh (tăng 27,3%) và 50 kwh tiếp theo có mức giá là 900 đồng/kwh (tăng 63,6%) so với giá điện hiện hành. Phương án 2 có tổng cộng 7 bậc thang và các nấc thang ( 50 kwh đầu tiên, 50 kwh tiếp theo, 50 kwh tiếp theo, 50 kwh tiếp theo, 100 kwh tiếp theo,100 kwh tiếp theo, kwh thứ 401 trở lên).

Theo một quan chức Bộ Công Thương, lần tăng giá này chủ yếu nhắm vào điện phục vụ sinh hoạt. Ở các nước, giá điện phục vụ sản xuất thấp hơn điện sinh hoạt để kích thích sản xuất, nhưng ở nước ta thì ngược lại. Vì vậy, đề xuất tăng mạnh giá điện sinh hoạt, điện sản xuất không tăng hoặc tăng ít.

Trong đề án giá điện của mình, EVN cũng đề xuất Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho người nghèo và gia đình chính sách xã hội với mức 50 kwh/tháng. Theo đó, nếu sử dụng trên 50 kwh/tháng thì không được hỗ trợ, còn nếu 3 tháng liên tiếp sử dụng dưới 50 kwh/tháng thì được hỗ trợ cả tháng trên 50 kwh đó với mức chênh lệch giữa giá điện mới và giá điện hiện hành.

Theo Bộ Công Thương từ năm 2009 điện tăng giá và đến năm 2010  giá điện của Việt Nam sẽ ngang các nước trong khu vực.

  • Trần Thuỷ
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;