221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1171426
Thêm các thủ tục để được hưởng hỗ trợ lãi suất
1
Article
null
Thêm các thủ tục để được hưởng hỗ trợ lãi suất
,

 - Ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản hướng dẫn thêm một số điểm về thực hiện cho vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất. Theo đó, để đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, một số thủ tục vay vốn và thanh toán đã được bổ sung.

Theo đó, khi thực hiện giảm trừ  lãi tiền vay hỗ trợ lãi suất cho khách hàng các ngân hàng phải lập giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất. Giấy xác nhận được lập đối với từng lần thu lãi cho vay và giảm trừ số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất hoặc theo định kỳ hàng tháng. Đây được xem là chứng từ để kiểm tra, giám sát và lập báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Thêm các thủ tục để được hưởng hỗ trợ lãi suất từ ngân sách. (Ảnh: VNN)

Đặc biệt, khi thanh toán lãi suất và vốn vay, để được hỗ trợ lãi suất, các DN phải có tất cả các giấy tờ kinh doanh như hóa đơn, chứng từ liên quan đến tiền thanh toán từ khoản vay để chứng minh vốn sử dụng đúng mục đích để ngân hàng cho vay xem xét.

Nếu không chứng minh được hay phát hiện sử dụng sai mục đích sẽ bị dừng cho vay. NHNN cũng yêu cầu các Ngân hàng Thương mại (NHTM) phải theo dõi hàng ngày số dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất.

Trong văn bản hướng dẫn của mình, NHNN cũng cho biết thêm, các khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các khoản cho vay theo phương thức cho vay lưu vụ của NHTM đối với hộ gia đình, cá nhân  sử dụng để chi phí sản xuất cho các mùa vụ trong năm 2009; vay từ nguồn vốn đuợc tài trợ, ủy thác; vay theo chương trình hỗ trợ lãi suất bằng ngân sách nhà nước cấp tỉnh…

Riêng các khoản cho vay phát sinh trong ngày 1 và ngày 2/2/2009, trước ngày hướng dẫn hỗ trợ lãi suất có hiệu lực thì  khách hàng vay gửi giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất tiền vay.

Bên cạnh đó, NHNN cũng ghi rõ, các khoản cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất là vay để nhập khẩu từ nước ngoài và khu chế xuất, khu phi thuế quan, kinh doanh ở trong nước và trong khu chế xuất, khu phi thuế quan đối với các mặt hàng tiêu dùng; cho vay để thanh toán tiền uỷ thác nhập khẩu; cho vay để kinh doanh, làm nguyên vật liệu sản xuất mà NHTM xác định các mặt hàng tiêu dùng này có nguồn gốc từ nhập khẩu; cho vay để kinh doanh giữa khu chế xuất, khu phi thuế quan với bên ngoài.

Ngoài ra, các khoản cho vay để nộp các loại tiền thuế cho ngân sách nhà nước, vay để chế tác, mua bán, kinh doanh vàng, bạc và đá quý, vay đối với các chủ đầu tư tự thi công các dự án để hình thành tài sản cố đinh; các khoản cho vay đối với chủ đầu tư để dự trữ vật tư, thanh toán… đều không được hỗ trợ lãi suất.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam được cầm cố hoặc bảo lãnh bằng sổ tiết kiệm và giấy tờ có giá thì NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo từng trường hợp cụ thể.

  • Phước Hà

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,