221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1174434
Mở rộng đối tượng hưởng hỗ trợ lãi suất
1
Article
null
Mở rộng đối tượng hưởng hỗ trợ lãi suất
,

 - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ sung công ty tài chính vào đối tượng được thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay. Bên cạnh đó, các khoản vay ngân hàng ngắn hạn (vốn lưu động) bằng VND thuộc ngành công nghiệp khai thác mỏ cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

Công ty tài chính được cho vay hỗ trợ lãi suất như ngân hàng.


Theo đó, công ty tài chính sẽ được thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng và có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5% được thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng.

Trước đây, việc thực hiện cho vay không bao gồm các công ty tài chính. Điều này gây bất lợi cho các công ty tài chính và Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ bày tỏ lo ngại nếu không được cho vay hỗ trợ lãi suất, sẽ có nguy cơ khách hàng của công ty chạy sang ngân hàng thương mại để được hỗ trợ lãi suất, các khách hàng mới không vay vốn.

Theo Hiệp hội Ngân hàng, ở Việt Nam có 15 công ty tài chính đang hoạt động, với tổng dư nợ ngắn hạn khoảng trên 15.000 tỷ đồng.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,