221
5101
Chính sách
chinhsach
/kinhte/chinhsach/
883378
Quý I, trình các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư
1
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Quý I, trình các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư
,

(VietNamNet) - Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các Bộ ngành và địa phương tiến hành các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2007.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành và công bố cụ thể các điều kiện đầu tư đối với những lĩnh vực đầu tư có điều kiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Soạn: HA 1001515 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Môi trường đầu tư cần được cải thiện mạnh mẽ hơn. (Ảnh: IPTC)

Đồng thời, cần triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt là các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh; các thủ tục quản lý sau đầu tư, gia nhập thị trường, thu, nộp và hoàn thuế, thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp.

Mới đây, Ngân hàng thế giới (WB) và Công ty tài chính quốc tế (IFC) đã công bố bản báo cáo môi trường kinh doanh, trong đó, Việt Nam xếp thứ 104/175 nền kinh tế, giảm 6 bậc so với năm 2005. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ KH-ĐT có báo cáo phân tích về thực trạng này.

Cuối tháng 10/2006, Bộ KH-ĐT đã gửi lên Thủ tướng một bản phân tích sơ bộ đánh giá tiến bộ tổng thể của Việt Nam trong cải cách môi trường pháp lý. Theo đó, các tiến bộ của Việt Nam vẫn đi sau các quốc gia khác và Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh trong khu vực. Trên cơ sở báo cáo này, Thủ tướng Chính phủ đã có những yêu cầu cải cách môi trường đầu tư trên.

Trong bản báo cáo 2006 của WB và IFC về môi trường kinh doanh thì Việt Nam có những cải cách tác động tích cực đến các chỉ số kinh doanh như cấp phép và tuyển dụng, sa thải lao đông. Về cấp phép, Việt Nam đứng thứ 25/175 nước xếp hạng do đã bãi bỏ một số văn bản và giảm thời gian cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ rõ Việt Nam có ba tồn tại lớn là: Thiếu sự bảo vệ các cổ đông thiểu số, chưa có khung pháp lý cũng như thông lệ quy định trách nhiệm giám đốc hoặc quyền khiếu nại của cổ đông thiểu số. Vì vậy, chỉ số này Việt Nam xếp 170/175. Việt Nam thường mất trung bình 1.050 giờ tương đương 130 ngày làm viêc để hoàn tất thủ tục đóng thuế. Còn số thuế mà DN thực sự phải đóng lên tới 41,6%, cao hơn nhiều mức 28% thuế thu nhập DN theo quy định. Vì vậy, lĩnh vực này, Việt Nam xếp 120/175. Việc giải thể DN còn nhiều khó khăn và chỉ số này Việt Nam đứng thứ 116/175 nền kinh tế.

  • Phước Hà

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,