221
5101
Chính sách
chinhsach
/kinhte/chinhsach/
1240214
6 phẩm chất cho doanh nhân Việt 10 năm tới
0
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
6 phẩm chất cho doanh nhân Việt 10 năm tới
,

 - Một đề án lớn về phát huy vai trò của doanh nhân Việt Nam đang được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng.

Theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị đã giao cho VCCI soạn thảo đề án "Phát huy vai trò của doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế". 

Mô tả ảnh.
Doanh nhân Việt Nam luôn tăng cường, giao thương với nước ngoài. (Ảnh: Phạm Huyền)

Đề án khẳng định, tầng lớp doanh nhân (DN) đóng vai trò chủ lực, quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Đối với Việt Nam, phát triển tầng lớp DN sẽ là một trong những điểm đột phá để dân tộc Việt Nam nhanh chóng vượt lên, sánh vai các cường quốc.

Trong 10 năm tới, hình ảnh DN Việt Nam phải đạt 6 tiêu chí, phẩm chất đặc trưng.

Năm 2008, cả nước có hơn 376 nghìn doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm 2009, cả nước có thêm 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 26% so với cùng kỳ và đến hết năm nay, dự kiến, Việt Nam sẽ có khoảng 460 nghìn doanh nghiệp. 

Đến năm 2010, tổng số doanh nghiệp sẽ là 500 nghìn.

Giai đoạn năm 2010-2020, trung bình mỗi năm, nước ta sẽ có khoảng 100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.

Thứ nhất là DN có tinh thần tự tôn dân tộc, luôn nung nấu quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển trung bình, thứ 2 là có khát vọng kinh doanh, làm giàu và có tầm nhìn xa, thứ 3 là có kỹ năng quản trị kinh doanh chuyên nghiệp.

Tiêu chí thứ 4 là DN phải tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, thứ 5 là có trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường và tiêu chí cuối cùng là phải đoàn kết, hợp tác, liên kết chặt chẽ vì năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đáp ứng tiêu chí thứ nhất, đề án này nêu yêu cầu DN Việt Nam sẽ phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, có một số những thương hiệu mạnh mang bản sắc Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới.

8 giải pháp đã được đưa ra, trong đó chú trọng việc cơ quan Nhà nước phải tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi để doanh nhân phát huy ý chí kinh doanh, như tiếp cận các nguồn lực vốn, đất đai, thông tin, thị trường... có chính sách trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhà nước sẽ tăng cường đối thoại với doanh nhân.

Góp ý cho đề án phát triển DN, ông Nguyễn Văn Khởi, TGĐ Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Intresco cho rằng, đề án sẽ phải cụ thể hơn nữa để làm sao, DN thấy có hình ảnh thực sự của mình trong đó.

Đặc biệt, đề án này sẽ phải làm sao để khơi gợi hoài bão làm giàu và phải cần khơi gợi lòng tự ái dân tộc. Nhìn sang các nước, như Nhật Bản chẳng hạn, họ đã từng nghèo như ta mà tới nay, họ đã phát triển như thế. Người Việt Nam cũng thông minh nhưng tại sao, ta chưa làm được như họ, DN phải biết lý giải điều đó, ông Khởi bày tỏ.

Dự kiến, trong thời gian tới, VCCI sẽ trình đề án tới Bộ Chính trị để Bộ sớm ban hành Nghị quyết về doanh nhân Việt Nam.

Ông Vũ Tiến Lộc nói thêm, quan điểm thống nhất của đề án là doanh nhân Việt Nam sẽ là chủ thể của thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  • Phạm Huyền
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,