221
458
Tài chính
taichinh
/kinhte/taichinh/
1230937
Phát hành thêm 250 triệu USD trái phiếu ngoại tệ
0
Article
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
Phát hành thêm 250 triệu USD trái phiếu ngoại tệ
,

 - Chính phủ đã quyết định sẽ tiếp tục phát hành thêm một đợt trái phiếu ngoại tệ trên thị trường nội địa. Tổng khối lượng phát hành là 250 triệu USD thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo, ngày 24/8/2009 sẽ đấu thầu phiên 1 với khối lượng gọi thầu 100 triệu USD, kỳ hạn 1 năm; ngày 26/8/2009, đấu thầu phiên 2 với khối lượng gọi thầu 100 triệu USD, kỳ hạn 2 năm; ngày 28/8/2009, đấu thầu phiên 3 với khối lượng 50 triệu USD, kỳ hạn 3 năm.

Mô tả ảnh.
Tiếp tục vay vốn ngoại tệ trên thị trường nội địa. (Ảnh: tin24h)

Theo quy định, trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá 100 USD/trái phiếu, phát hành dưới hình thức ghi sổ, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Sau khi phát hành, trái phiếu được niêm yết tại sàn Hà Nội.

Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Thành viên đấu thầu sẽ bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Đây là đợt phát hành trái phiếu ngoại tệ trên thị trường nội địa lần thứ 2 của Chính phủ. Hồi tháng 3/2009, Chính phủ đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu ngoại tệ, nhưng chỉ huy động được khoảng hơn 230 triệu USD.

Nguyên nhân chính là ở các kỳ hạn dài, khách hàng không đạt được kỳ vọng về lãi suất. Lãi suất khách hàng yêu cầu cao hơn mức lãi suất do Nhà nước khống chế khi đưa ra đấu thầu.

Cụ thể, với kỳ hạn 1 năm huy động được 100 triệu USD, nhưng kỳ hạn 2 năm chỉ thu về được hơn 50 triệu USD, còn kỳ hạn 3 năm thu về được hơn 80 triệu USD trên khối lượng 100 triệu USD dành cho mỗi kỳ hạn.

  • Phước Hà
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,