Nghị quyết Đại hội XIII vừa công bố đã xác định nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn, trong đó có quan hệ giữa qui luật thị trường và định hướng XHCN.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vừa công bố đã xác định tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn, trong đó có quan hệ giữa qui luật thị trường và định hướng XHCN trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030.

Nghị quyết đặt ra vấn đề này là hoàn toàn xác đáng bởi mối quan hệ giữa qui luật thị trường và định hướng XHCN đã là nền tảng cho sự ra đời và hoạt động của nền kinh tế nhiều thành phần Việt Nam từ khi công cuộc Đổi Mới được khởi xướng cho đến nay.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn