Ký họa đô thị Hà Nội

tin tức về Ký họa đô thị Hà Nội mới nhất

Tranh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19icon

Tranh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi) đã phát động thử thách đặc biệt vẽ liên tục trong 14 ngày với chủ đề "NCOVI" và số tiền thu được một phần sẽ ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.