kỷ luật trẻ

tin tức về kỷ luật trẻ mới nhất

"Bố lôi 2 chị em gái ra sân bắt quỳ xuống, em gần như chết lặng"icon
Góc phụ huynh19/08/20180

"Bố lôi 2 chị em gái ra sân bắt quỳ xuống, em gần như chết lặng"

Đòn roi thể hiện sự bất lực trong giáo dục của cha mẹ. Đồng thời, đòn roi dù với lý do nào cũng sẽ trở thành nỗi sợ hãi và vết hằn lên tâm lý trẻ thơ.