kỹ năng số

tin tức về kỹ năng số mới nhất

Hàng vạn nhân viên ngân hàng, khách sạn đối diện nguy cơ mất việcicon
Đầu tư24/11/20200

Hàng vạn nhân viên ngân hàng, khách sạn đối diện nguy cơ mất việc

Bên cạnh ảnh hưởng của dịch bệnh thì yếu tố công nghệ thay đổi đã khiến cho nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng, khách sạn đối mặt với thách thức lớn.