kỳ nghỉ đông

Cập nhập tin tức kỳ nghỉ đông

Tùy từng khu vực địa lý, thói quen, sinh hoạt xã hội và yếu tố thời tiết mà các kỳ học, kỳ nghỉ của học sinh ở mỗi nước lại không giống nhau.