kỳ thi SAT

tin tức về kỳ thi SAT mới nhất

Chính thức bỏ bài thi SAT IIicon
Du học21/01/20210

Chính thức bỏ bài thi SAT II

Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board (Mỹ) vừa đưa ra thông báo sẽ ngừng tổ chức các bài thi SAT Subject Tests (SAT II) và SAT Essay trong bối cảnh tuyển sinh đại học đang thay đổi. Thí sinh sẽ được hoàn lại lệ phí đã đóng.